Kontakt:

Anketa:

Napíšte nám:

Úradná tabuľa

Potvrdenie o cene za výrobu a dodávku pitnej vody verejným vodovodom

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví vydal pre Obec Vyšná Myšľa:

 

Potvrdenie o cene za výrobu a dodávku pitnej vody verejným vodovodom vydané Úradom pre reguláciu sieťových odvetví

Podmienky ochrany súkromia - informácie o spracúvaní osobných údajov Obcou Vyšná Myšľa
Záverečný účet obce za r. 2017
Potvrdenie o cene za výrobu a dodávku pitnej vody verejným vodovodom
Výzva na predkladanie ponúk - zákazka s nízkou hodnotou
eSlužby pre občanov