Vyšná Myšľahttp://www.vysnamysla.sk/Mon, 21 May 2018 16:53:32 +0200ECHELON CMS 2.1<![CDATA[Prerušenie distribúcie elektriny v obci Vyšná Myšľa dňa 4. júna 2018]]>http://www.vysnamysla.sk//---29-prerusenie-distribucie-elektriny-v-obci-vysna-mysla-dna-4-juna-2018Wed, 13 May 2015 13:48:00 +0200http://www.vysnamysla.sk//---29-prerusenie-distribucie-elektriny-v-obci-vysna-mysla-dna-4-juna-2018<![CDATA[Pozvánka - Deň matiek a stavanie mája 13. 5. 2018]]>http://www.vysnamysla.sk//---48-pozvanka---den-matiek-a-stavanie-maja-13-5-2018Mon, 02 May 2016 13:33:00 +0200http://www.vysnamysla.sk//---48-pozvanka---den-matiek-a-stavanie-maja-13-5-2018<![CDATA[Zápis do Materskej školy na šk. rok 2018/2019]]>http://www.vysnamysla.sk//---47-zapis-do-materskej-skoly-na-sk-rok-20182019Mon, 15 Feb 2016 10:37:00 +0100http://www.vysnamysla.sk//---47-zapis-do-materskej-skoly-na-sk-rok-20182019<![CDATA[Podporte fungovanie občianskych združení vo Vyšnej Myšli poukázaním 2 % zo zaplatenej dane z príjmov]]>http://www.vysnamysla.sk//---26-podporte-fungovanie-obcianskych-zdruzeni-vo-vysnej-mysli-poukazanim-2--zo-zaplatenej-dane-z-prijmovMon, 10 Mar 2014 15:23:00 +0100http://www.vysnamysla.sk//---26-podporte-fungovanie-obcianskych-zdruzeni-vo-vysnej-mysli-poukazanim-2--zo-zaplatenej-dane-z-prijmov<![CDATA[Obec získala Pečať rozvoja obcí a miest 2017, ktorá deklaruje dôveryhodnosť, prosperitu a finančnú stabilitu obce]]>http://www.vysnamysla.sk//---78-obec-ziskala-pecat-rozvoja-obci-a-miest-2017-ktora-deklaruje-doveryhodnost-prosperitu-a-financnu-stabilitu-obceMon, 12 Feb 2018 13:17:00 +0100http://www.vysnamysla.sk//---78-obec-ziskala-pecat-rozvoja-obci-a-miest-2017-ktora-deklaruje-doveryhodnost-prosperitu-a-financnu-stabilitu-obce<![CDATA[Kalendár zberu triedeného odpadu na r. 2018]]>http://www.vysnamysla.sk//---66-kalendar-zberu-triedeneho-odpadu-na-r-2018Mon, 22 May 2017 11:37:00 +0200http://www.vysnamysla.sk//---66-kalendar-zberu-triedeneho-odpadu-na-r-2018<![CDATA[Abovský hlásnik - aktuálne číslo štvrťročníka]]>http://www.vysnamysla.sk//---2-abovsky-hlasnik---aktualne-cislo-stvrtrocnikaMon, 13 Aug 2012 11:00:00 +0200http://www.vysnamysla.sk//---2-abovsky-hlasnik---aktualne-cislo-stvrtrocnika<![CDATA[Upozornenie na povinnosť uzavrieť nájomné zmluvy na hrobové miesta !!!]]>http://www.vysnamysla.sk//---8-upozornenie-na-povinnost-uzavriet-najomne-zmluvy-na-hrobove-miesta-Mon, 29 Oct 2012 13:39:00 +0100http://www.vysnamysla.sk//---8-upozornenie-na-povinnost-uzavriet-najomne-zmluvy-na-hrobove-miesta-<![CDATA[Obec získala Pečať rozvoja obcí a miest 2016, ktorá deklaruje dôveryhodnosť, prosperitu a finančnú stabilitu obce]]>http://www.vysnamysla.sk//---60-obec-ziskala-pecat-rozvoja-obci-a-miest-2016-ktora-deklaruje-doveryhodnost-prosperitu-a-financnu-stabilitu-obceThu, 23 Feb 2017 11:57:00 +0100http://www.vysnamysla.sk//---60-obec-ziskala-pecat-rozvoja-obci-a-miest-2016-ktora-deklaruje-doveryhodnost-prosperitu-a-financnu-stabilitu-obce<![CDATA[Výdaj stravy a denné stravovanie v jedálni KD prerušené do odvolania]]>http://www.vysnamysla.sk//---54-vydaj-stravy-a-denne-stravovanie-v-jedalni-kd-prerusene-do-odvolaniaMon, 18 Jul 2016 08:58:00 +0200http://www.vysnamysla.sk//---54-vydaj-stravy-a-denne-stravovanie-v-jedalni-kd-prerusene-do-odvolania<![CDATA[Tlačivá na priznanie dane z nehnuteľností, dane za psa, dane za predajné automaty a nevýherné hracie prístroje]]>http://www.vysnamysla.sk//---14-tlaciva-na-priznanie-dane-z-nehnutelnosti-dane-za-psa-dane-za-predajne-automaty-a-nevyherne-hracie-pristrojeWed, 09 Jan 2013 15:28:00 +0100http://www.vysnamysla.sk//---14-tlaciva-na-priznanie-dane-z-nehnutelnosti-dane-za-psa-dane-za-predajne-automaty-a-nevyherne-hracie-pristroje<![CDATA[V našej obci máme zberné miesto použitých tonerov a atramentových cartridgov z tlačiarní]]>http://www.vysnamysla.sk//---51-v-nasej-obci-mame-zberne-miesto-pouzitych-tonerov-a-atramentovych-cartridgov-z-tlaciarniTue, 24 May 2016 08:51:00 +0200http://www.vysnamysla.sk//---51-v-nasej-obci-mame-zberne-miesto-pouzitych-tonerov-a-atramentovych-cartridgov-z-tlaciarni<![CDATA[POZRITE SI krátky VIDEOFILM o našej obci]]>http://www.vysnamysla.sk//---34-pozrite-si-kratky-videofilm-o-nasej-obciThu, 17 Sep 2015 08:19:00 +0200http://www.vysnamysla.sk//---34-pozrite-si-kratky-videofilm-o-nasej-obci<![CDATA[SPP - distribúcia, a.s. sprístupnila elektronickú aplikáciu ON-LINE FORMULÁRE na podávanie žiadostí o pripojenie pre záujemcov o odber zemného plynu]]>http://www.vysnamysla.sk//---28-spp---distribucia-as-spristupnila-elektronicku-aplikaciu-on-line-formulare-na-podavanie-ziadosti-o-pripojenie-pre-zaujemcov-o-odber-zemneho-plynuWed, 25 Mar 2015 09:50:00 +0100http://www.vysnamysla.sk//---28-spp---distribucia-as-spristupnila-elektronicku-aplikaciu-on-line-formulare-na-podavanie-ziadosti-o-pripojenie-pre-zaujemcov-o-odber-zemneho-plynu<![CDATA[Žiadosť o pridelenie nájomného bytu]]>http://www.vysnamysla.sk//---44-ziadost-o-pridelenie-najomneho-bytuMon, 14 Dec 2015 13:02:00 +0100http://www.vysnamysla.sk//---44-ziadost-o-pridelenie-najomneho-bytu<![CDATA[Stanovisko ŽSR k prechodu cez koľaje - železničná stanica Vyšná Myšľa]]>http://www.vysnamysla.sk//---15-stanovisko-zsr-k-prechodu-cez-kolaje---zeleznicna-stanica-vysna-myslaWed, 30 Jan 2013 10:38:00 +0100http://www.vysnamysla.sk//---15-stanovisko-zsr-k-prechodu-cez-kolaje---zeleznicna-stanica-vysna-mysla