Vyšná Myšľahttp://www.vysnamysla.sk/Fri, 22 Sep 2017 11:58:31 +0200ECHELON CMS 2.1<![CDATA[Určenie elektronickej adresy na doručovanie oznámení o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie volieb do orgánov samosprávnych krajov v r. 2017]]>http://www.vysnamysla.sk//---71-urcenie-elektronickej-adresy-na-dorucovanie-oznameni-o-delegovani-clena-a-nahradnika-do-okrskovej-volebnej-komisie-volieb-do-organov-samospravnych-krajov-v-r-2017Thu, 17 Aug 2017 15:49:00 +0200http://www.vysnamysla.sk//---71-urcenie-elektronickej-adresy-na-dorucovanie-oznameni-o-delegovani-clena-a-nahradnika-do-okrskovej-volebnej-komisie-volieb-do-organov-samospravnych-krajov-v-r-2017<![CDATA[Zasadnutie Obecného zastupiteľstva - pozvánka]]>http://www.vysnamysla.sk//---17-zasadnutie-obecneho-zastupitelstva---pozvankaMon, 22 Apr 2013 10:59:00 +0200http://www.vysnamysla.sk//---17-zasadnutie-obecneho-zastupitelstva---pozvanka<![CDATA[Voľby do orgánov samosprávnych krajov 4.11.2017 - informácia o podmienkach práva voliť a práva byť volený]]>http://www.vysnamysla.sk//---69-volby-do-organov-samospravnych-krajov-4112017---informacia-o-podmienkach-prava-volit-a-prava-byt-volenyWed, 28 Jun 2017 10:46:00 +0200http://www.vysnamysla.sk//---69-volby-do-organov-samospravnych-krajov-4112017---informacia-o-podmienkach-prava-volit-a-prava-byt-voleny<![CDATA[Fotografie - 12. ročník Beh obcou Vyšná Myšľa]]>http://www.vysnamysla.sk//---67-fotografie---12-rocnik-beh-obcou-vysna-myslaWed, 31 May 2017 11:18:00 +0200http://www.vysnamysla.sk//---67-fotografie---12-rocnik-beh-obcou-vysna-mysla<![CDATA[Upozornenie na povinnosť uzavrieť nájomné zmluvy na hrobové miesta !!!]]>http://www.vysnamysla.sk//---8-upozornenie-na-povinnost-uzavriet-najomne-zmluvy-na-hrobove-miesta-Mon, 29 Oct 2012 13:39:00 +0100http://www.vysnamysla.sk//---8-upozornenie-na-povinnost-uzavriet-najomne-zmluvy-na-hrobove-miesta-<![CDATA[Kalendár zberu triedeného odpadu na r. 2017]]>http://www.vysnamysla.sk//---66-kalendar-zberu-triedeneho-odpadu-na-r-2017Mon, 22 May 2017 11:37:00 +0200http://www.vysnamysla.sk//---66-kalendar-zberu-triedeneho-odpadu-na-r-2017<![CDATA[Obec získala Pečať rozvoja obcí a miest 2016, ktorá deklaruje dôveryhodnosť, prosperitu a finančnú stabilitu obce]]>http://www.vysnamysla.sk//---60-obec-ziskala-pecat-rozvoja-obci-a-miest-2016-ktora-deklaruje-doveryhodnost-prosperitu-a-financnu-stabilitu-obceThu, 23 Feb 2017 11:57:00 +0100http://www.vysnamysla.sk//---60-obec-ziskala-pecat-rozvoja-obci-a-miest-2016-ktora-deklaruje-doveryhodnost-prosperitu-a-financnu-stabilitu-obce<![CDATA[Výdaj stravy a denné stravovanie v jedálni KD prerušené od 6.3.2017 do odvolania]]>http://www.vysnamysla.sk//---54-vydaj-stravy-a-denne-stravovanie-v-jedalni-kd-prerusene-od-632017-do-odvolaniaMon, 18 Jul 2016 08:58:00 +0200http://www.vysnamysla.sk//---54-vydaj-stravy-a-denne-stravovanie-v-jedalni-kd-prerusene-od-632017-do-odvolania<![CDATA[Tlačivá na priznanie dane z nehnuteľností, dane za psa, dane za predajné automaty a nevýherné hracie prístroje]]>http://www.vysnamysla.sk//---14-tlaciva-na-priznanie-dane-z-nehnutelnosti-dane-za-psa-dane-za-predajne-automaty-a-nevyherne-hracie-pristrojeWed, 09 Jan 2013 15:28:00 +0100http://www.vysnamysla.sk//---14-tlaciva-na-priznanie-dane-z-nehnutelnosti-dane-za-psa-dane-za-predajne-automaty-a-nevyherne-hracie-pristroje<![CDATA[Nárok na zníženie, resp. odpustenie poplatku za komunálne odpady - povinnosť predložiť doklady]]>http://www.vysnamysla.sk//---46-narok-na-znizenie-resp-odpustenie-poplatku-za-komunalne-odpady---povinnost-predlozit-dokladyTue, 12 Jan 2016 14:06:00 +0100http://www.vysnamysla.sk//---46-narok-na-znizenie-resp-odpustenie-poplatku-za-komunalne-odpady---povinnost-predlozit-doklady<![CDATA[Zmena cestovného poriadku ŽSR od 11.12.2016 na trati Čierna nad Tisou - Košice]]>http://www.vysnamysla.sk//---9-zmena-cestovneho-poriadku-zsr-od-11122016-na-trati-cierna-nad-tisou---kosiceThu, 29 Nov 2012 10:51:00 +0100http://www.vysnamysla.sk//---9-zmena-cestovneho-poriadku-zsr-od-11122016-na-trati-cierna-nad-tisou---kosice<![CDATA[V našej obci máme zberné miesto použitých tonerov a atramentových cartridgov z tlačiarní]]>http://www.vysnamysla.sk//---51-v-nasej-obci-mame-zberne-miesto-pouzitych-tonerov-a-atramentovych-cartridgov-z-tlaciarniTue, 24 May 2016 08:51:00 +0200http://www.vysnamysla.sk//---51-v-nasej-obci-mame-zberne-miesto-pouzitych-tonerov-a-atramentovych-cartridgov-z-tlaciarni<![CDATA[POZRITE SI krátky VIDEOFILM o našej obci]]>http://www.vysnamysla.sk//---34-pozrite-si-kratky-videofilm-o-nasej-obciThu, 17 Sep 2015 08:19:00 +0200http://www.vysnamysla.sk//---34-pozrite-si-kratky-videofilm-o-nasej-obci<![CDATA[Denné stravovanie v jedálni KD - ponuka]]>http://www.vysnamysla.sk//---49-denne-stravovanie-v-jedalni-kd---ponukaFri, 06 May 2016 11:00:00 +0200http://www.vysnamysla.sk//---49-denne-stravovanie-v-jedalni-kd---ponuka<![CDATA[Abovský hlásnik - aktuálne číslo štvrťročníka]]>http://www.vysnamysla.sk//---2-abovsky-hlasnik---aktualne-cislo-stvrtrocnikaMon, 13 Aug 2012 11:00:00 +0200http://www.vysnamysla.sk//---2-abovsky-hlasnik---aktualne-cislo-stvrtrocnika<![CDATA[SPP - distribúcia, a.s. sprístupnila elektronickú aplikáciu ON-LINE FORMULÁRE na podávanie žiadostí o pripojenie pre záujemcov o odber zemného plynu]]>http://www.vysnamysla.sk//---28-spp---distribucia-as-spristupnila-elektronicku-aplikaciu-on-line-formulare-na-podavanie-ziadosti-o-pripojenie-pre-zaujemcov-o-odber-zemneho-plynuWed, 25 Mar 2015 09:50:00 +0100http://www.vysnamysla.sk//---28-spp---distribucia-as-spristupnila-elektronicku-aplikaciu-on-line-formulare-na-podavanie-ziadosti-o-pripojenie-pre-zaujemcov-o-odber-zemneho-plynu<![CDATA[Vývoz komunálneho odpadu - zmena termínu]]>http://www.vysnamysla.sk//---42-vyvoz-komunalneho-odpadu---zmena-terminuFri, 04 Dec 2015 09:53:00 +0100http://www.vysnamysla.sk//---42-vyvoz-komunalneho-odpadu---zmena-terminu<![CDATA[Žiadosť o pridelenie nájomného bytu]]>http://www.vysnamysla.sk//---44-ziadost-o-pridelenie-najomneho-bytuMon, 14 Dec 2015 13:02:00 +0100http://www.vysnamysla.sk//---44-ziadost-o-pridelenie-najomneho-bytu<![CDATA[Stanovisko ŽSR k prechodu cez koľaje - železničná stanica Vyšná Myšľa]]>http://www.vysnamysla.sk//---15-stanovisko-zsr-k-prechodu-cez-kolaje---zeleznicna-stanica-vysna-myslaWed, 30 Jan 2013 10:38:00 +0100http://www.vysnamysla.sk//---15-stanovisko-zsr-k-prechodu-cez-kolaje---zeleznicna-stanica-vysna-mysla