Kontakt:

Anketa:

Napíšte nám:

Aktuality

Určenie elektronickej adresy na doručovanie oznámení o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie volieb do orgánov samosprávnych krajov v r. 2017

Obec Vyšná Myšľa určuje elektronickú adresu na doručovanie oznámení o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie pre voľby do orgánov samosprávnych krajov, ktoré sa budú konať 4. novembra 2017:

adresa na doručovanie oznámení o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie obecvmysla@netkosice.sk

Zoznam aktualít

Kalendár zberu triedeného odpadu na r. 2018
Vianočné a novoročné prianie
Upozornenie na povinnosť uzavrieť nájomné zmluvy na hrobové miesta !!!
Kalendár zberu triedeného odpadu na r. 2017
Obec získala Pečať rozvoja obcí a miest 2016, ktorá deklaruje dôveryhodnosť, prosperitu a finančnú stabilitu obce
Výdaj stravy a denné stravovanie v jedálni KD prerušené do odvolania
Tlačivá na priznanie dane z nehnuteľností, dane za psa, dane za predajné automaty a nevýherné hracie prístroje
V našej obci máme zberné miesto použitých tonerov a atramentových cartridgov z tlačiarní
POZRITE SI krátky VIDEOFILM o našej obci
Abovský hlásnik - aktuálne číslo štvrťročníka
< 1 2 >