Kontakt:

Anketa:

Napíšte nám:

Úradná tabuľa

Podmienky ochrany súkromia - informácie o spracúvaní osobných údajov Obcou Vyšná Myšľa

Podmienky ochrany súkromia - informácie o spracúvaní osobných údajov Obcou Vyšná Myšľa si môžete prečítať tu

Podmienky ochrany súkromia - informácie o spracúvaní osobných údajov Obcou Vyšná Myšľa
Záverečný účet obce za r. 2017
Potvrdenie o cene za výrobu a dodávku pitnej vody verejným vodovodom
Výzva na predkladanie ponúk - zákazka s nízkou hodnotou
eSlužby pre občanov