Kontakt:

Anketa:

Napíšte nám:

Úradná tabuľa

Výzva na predkladanie ponúk - zákazka s nízkou hodnotou

Výzva na predkladanie ponúk (zákazka s nízkou hodnotou) podľa ust. § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní

 

Názov zákazky: REKONŠTRUKCIA KOMUNITNÉHO DOMU

 

Detail výzvy na predkladanie ponúk je zverejnený na uvedom linku http://www.vysnamysla.sk/files/2017-11-16-151338-V__zva____117-1_Vy__n___My____a.doc

 

Návrh zmluvy o dielo je dostupný na http://www.vysnamysla.sk/files/2017-11-16-151154-PRV_-_N__vrh_ZoD-1.doc

 

Podklady k výzve sú dostupné na https://drive.google.com/file/d/1eFPHpO5gTRi0wcuJYoxoAGgJ2_fjMh7H/view?usp=sharing

Podmienky ochrany súkromia - informácie o spracúvaní osobných údajov Obcou Vyšná Myšľa
Záverečný účet obce za r. 2017
Potvrdenie o cene za výrobu a dodávku pitnej vody verejným vodovodom
Výzva na predkladanie ponúk - zákazka s nízkou hodnotou
eSlužby pre občanov