Kontakt:

Anketa:

Napíšte nám:

Úradná tabuľa

eSlužby pre občanov

Vážení občania,

 

naša obec sa úspešne zapojila do projektu Dátové centrum miest a obcí (DCOM).

 

Výrazným benefitom pre Vás, občanov, je dostupnosť elektronických služieb ktoré samospráva poskytuje. V praxi to znamená, že agendu a komunikáciu s úradom vybavíte kedykoľvek, bez potreby myslieť na úradné hodiny a rovnako aj z ktoréhokoľvek miesta prostredníctvom internetu.

 

Na portáli sú dostupné jednotlivé eSlužby rozdelené podľa rôznych kritérií.

 

Pre využitie eSlužieb rozdelených podľa životných situácii navštívte:

https://www.dcom.sk/obyvatel

 

K dispozícií je 138 elektronických služieb poskytovaných samosprávou a pokrývajúcich väčšinu životných situácií, ktoré je možné využívať z pohodlia svojho domova.

Vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže - prenájom nehnuteľného majetku obce
Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2018 o úhradách za sociálne služby
Podmienky ochrany súkromia - informácie o spracúvaní osobných údajov Obcou Vyšná Myšľa
Záverečný účet obce za r. 2017
Potvrdenie o cene za výrobu a dodávku pitnej vody verejným vodovodom
Výzva na predkladanie ponúk - zákazka s nízkou hodnotou
eSlužby pre občanov