Kontakt:

Anketa:

Napíšte nám:

Aktuality

Voľby do orgánov samosprávy obcí 10.11.2018 - zverejnenie e-mailovej adresy na doručovanie oznámenia o delegovaní člena do miestnej volebnej komisie

E-mailová adresa na doručovanie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do miestnej volebnej komisie pre voľby do orgánov samosprávy obcí, ktoré sa budú konať 10.11.2018 je:

 

obecvmysla@netkosice.sk

 

Upozornenie:

V obci Vyšná Myšľa je utvorený iba jeden volebný okrsok. Politická strana alebo koalícia deleguje jedného člena a jedného náhradníka len do miestnej volebnej komisie, nakoľko miestna volebná komisia v deň volieb plní úlohy aj okrskovej volebnej komisie. Z uvedeného dôvodu politická strana alebo koalícia do obce Vyšná Myšľa už do okrskovej volebnej komisie člena a náhradníka nedeleguje. 

Zoznam aktualít

Zasadnutie Obecného zastupiteľstva - pozvánka
Výsledky volieb do orgánov samosprávy obcí 10.11.2018
POZRITE SI krátky VIDEOFILM o našej obci
V našej obci máme zberné miesto použitých tonerov a atramentových cartridgov z tlačiarní
Upozornenie na povinnosť uzavrieť nájomné zmluvy na hrobové miesta !!!
Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby starostu obce Vyšná Myšľa
Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby do Obecného zastupiteľstva vo Vyšnej Myšli
Zmena zákona o veterinárnej starostlivosti - informácie pre majiteľov psov
Voľby do orgánov samosprávy obcí 10.11.2018 - zverejnenie e-mailovej adresy na doručovanie oznámenia o delegovaní člena do miestnej volebnej komisie
Voľby do orgánov samosprávy obcí 10.11.2018 - kontaktné údaje zapisovateľa miestnej volebnej komisie
< 1 2 3 >