Kontakt:

Anketa:

Napíšte nám:

Aktuality

Kalendár zberu zmesového komunálneho odpadu a triedeného odpadu na r. 2019

Kalendár zberu zmesového komunálneho odpadu a triedeného vrecového odpadu na r. 2019 nájdete tu

 

 

D ô l e ž i t é   u p o z o r n e n i e : 

 

Oproti predošlému roku dochádza k zmene intervalu vývozu triedeného odpadu. Prosíme, aby ste nové intervaly zberu separovaného odpadu rešpektovali.

 

Podľa rozpisu zber skla nie je plánovaný v mesiacoch: február, júl a november.

 

Podľa rozpisu zber plastov je plánovaný v letných mesiacoch (júl, august) až 2-krát.

 

 

 

P o z n á m k a :

Smetné nádoby a vrecia je potrebné vyložiť ráno do 6:00 hod. Nevyložené smetné nádoby a vrecia v deň zberu nebudú obslúžené. Prosíme, aby vrecia triedeného zberu boli vyložené pred bránou. Zber trvá až do večerných hodín. Vrecia sú na viacnásobné použitie.  

Zoznam aktualít

V dňoch 20. - 22.2.2019 nebude možné platiť na obecnom úrade daňové a miestne poplatky
Podmienky ochrany súkromia - informácie o spracúvaní osobných údajov Obcou Vyšná Myšľa
Zasadnutie Obecného zastupiteľstva - pozvánka
Využite možnosť expresného vybavenia stránok na obecnom úrade
Zmena zákona o veterinárnej starostlivosti - informácie pre majiteľov psov
Voľby prezidenta Slovenskej republiky 2019 - zoznam kandidátov na prezidenta SR
Podporte fungovanie občianskych združení vo Vyšnej Myšli poukázaním 2 % zo zaplatenej dane z príjmov
Zverejnenie elektronickej adresy na doručenie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu pre voľby prezidenta SR 2019
Pozvánka na otvorenie obecnej knižnice spojené s Poradňou zdravia a prednáškou na tému Osteoporóza 4.3.2019
Voľby do Európskeho parlamentu 25.5.2019 - informácia o podmienkach práva voliť a práva byť volený
< 1 2 3 4 >